Ana sayfa Kurumsal Yatırımcı Basın İnsan Kaynakları E-Hizmetler
Anasayfa > İnsan Kaynakları > Davranış İlkeleri
Arena Davranış İlkeleri

Arena çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim ve ortakları, aldıkları her karar ve gerçekleştirdikleri her eylemde dürüstlük, eşitlik ve adalet sergileyerek, en yüksek ahlaki ve etik standartları uygular ve bunların sorumluluğunu üstlenirler. Bu değerlerler çerçevesinde oluşturulmuş, uzun süredir var olan şirket politikalarımız temel alınarak oluşturulan aşağıdaki Davranış İlkeleri, Arena’nın en yüksek yasal, ahlaki ve etik davranış standartlarına olan bağlılığını yeniden teyit etmektedir.


Bu ilkelerin odağını, Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve ortaklardan, Türk yasa ve düzenlemelerine uygunluk dahil, en yüksek yasal ve etik davranış ilkelerine uymalarının beklenmesi ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilkeye uymak, yönetici, çalışan ve ortakların, yasal ve etik davranışa ilişkin spesifik şirket politikalarına uymaları gerektiği anlamına gelmektedir.


Arena Davranış İlkeleri


  • Antitröst ve Rekabet Kanunları: Politikasının bir parçası, müşteri, tedarikçi ve rakiplerle adil ve dürüst çalışmak olan şirketimiz, rakiplerimizle olan fiyat ya da kar miktarını sabitlemeyi yasaklama dahil uygulanabilen tüm antitröst ve rekabet kanunlarına uyar.
  • Çıkar Çatışmaları: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, bildikleri yada bilmeleri gereken mevcut veya olası çıkar çatışmaları yaratan durumlardan kaçınmalı ve bunları, hemen şirkete bildirmelidirler. Ayrıca, yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, şirket mallarını kişisel çıkarları için kullanamaz ve şirket mallarını, bilgisini yada konumunu kullanımıyla ortaya çıkan iş fırsatlarını kendilerine mal edemezler.
  • Mali Açıklamalar: Arena’nın Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na ve halka açık tüm beyanlarında; şirketin mali sonuçları ve performansıyla ilgili tüm açıklamalar tam, doğru, kesin, vakitli ve anlaşılır olmalıdır.
  • Şirket Dışından Kötü Uygulamalar: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; devlet çalışanlarına, uluslararası kamu teşkilatları çalışanlarına, siyasi adaylara yada siyasi partilere, Arena’ya iş almak ya da işi tutmak için para veya değeri olan başka bir şey veremez yada vermeyi teklif edemezler. Arena’nın politikası ayrıca, ticari müşterilerden iş almak yada işi tutmak için rüşvet verilmesini yasaklar.
  • Rekabetçi İstihbarat Toplama: Rekabet hakkında istihbarat, antitröst ve rekabet kanunlarına ve şirket değerlerine uygun şekilde toplanacaktır. Rakiplerimizle doğrudan rekabetçi istihbarat alışverişi yasaktır.
  • Hisse Senedi İşlemleri: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, duyurulmamış şirket içi bilgilere dayanarak hisse senedi işlemi yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunları yapmasını isteyemezler. Ayrıca, Arena’daki görevleri icabı başka şirketer hakkında edindikleri şirket içi istihbarata dayanarak o şirketin hisse senediyle işlem yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunu yapmasını isteyemezler.
  • Bilginin Korunması: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; Arena’nın özel bilgilerini ve Arena’ya kayıptan, hırsızlıktan, yetkisiz değişiklikten ve yetkisiz açıklamadan koruması için verilmiş üçüncü şahısların özel bilgilerini korumak zorundadırlar.
  • Hediye ve İkram Kabulü: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar aşırı olmayan ve iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda, varolan veya olması muhtemel tedarikçilerden hediye kabul edebilir ya da müşterilerimize, hediye, ikram, eğlence yada başka şeyler verebilirler. Nakit ya da benzeri hediyelere izin verilmez.
  • Hırsızlık ve Kaybı Önleme: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, Arena’nın mal varlığını hırsızlık ve kayba karşı korumalı ve her türlü hırsızlık, kayıp ve bunların olma olasılığını zamanlı olarak amirlerine, güvenlik bölümüne ya da insan kaynakları bölümüne bildirmelidirler.

Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar olarak herkes Davranış İlkeleri ve şirketin yasal ve etik politikalarına uymak zorundadır. Herkes, karşılaşılan yasal ve etik uyumla ilgili her konuyu, prosedürlere uygun olarak hemen bildirmekle mükelleftir. Ortaya çıkmaz umuduyla sorunlar gizlenmemelidir ve tüm sorunlar anında gün yüzüne çıkarılmalıdır. İlke ve politikalarla ilgili bir şüphe, sorgulama veya çelişki durumunda; bir amirden, insan kaynakları bölümünden ya da mali veya hukuk danışmanından yardım istenebilir. Bilgisizlik, bu ilkeyi ihlal etmek için bir özür olamaz.


Davranış İlkelerinin ve yasal ve etik davranış konusundaki şirket politikalarının ihlal edildiğinden kuşku duyanlar bunu derhal raporlamalı ve her türlü potansiyel çıkar çatışması durumunu amirlerine, insan kaynakları bölümüne yada Yönetim Kurulu’na bildirmelidirler.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yasal Uyarı & Gizlilik | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Site Haritası | İletişim
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI
X